Ái dục phục tùng

19581

Truyện: Ái dục phục tùng
Tác giả: Thập Cửu Khiêm Hòa
Raw & QT: Gekkabijin
Editor: Sagun
Thể loại: hiện đại, hắc bang, tinh anh S công x lão đại M thụ, sủng vật, SM, điều giáo, H văn, HE.
Tình trạng: 36 chương, hoàn.

Văn án:

≧▽≦ có điều giáo, ngược thân

Nội dung nhãn: khế ước tình nhân

Từ khóa tìm kiếm: nhân vật chính: Ngụy Tần, Giang Lăng

∞Mục lục∞

Chương 1 Chương 2

Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7 Chương 8Chương 9

Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14

Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19 Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29

Chương 30 Chương 31 Chương 32

Chương 33Chương 34

Chương 35

Chương 36

˜°Oo Toàn văn hoàn oO°˜