Ảm Dạ Ly Du

2333

Ảm Dạ Ly Du

Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc
Dịch: QT & Gugồ
Edit: Krait
Thể loại: Cổ trang, cung đình, xuyên không, thanh thủy văn.
Tình trạng bản gốc: 126 chương
Tình trạng bản dịch: Hết chính văn.

Văn án:

Một đời náo động, đợi cho lưỡi đao lạnh như băng đâm vào da thịt mới rốt cuộc có thể thực sự mỉm cười.

Tái thế làm người, lại đáng tiếc không thể trốn thoát đoạn thị thị phi phi đã sớm định trước kia.

Không được quân vương sủng ái, hoàng tử trở thành chất tử, diện mạo mị hoặc thế gian cuối cùng có thể hoàn toàn lợi dụng.

Loading...

Nhưng có ai lại dự đoán được, sự bắt đầu của kiếp sống chất tử, mới là sự khởi đầu cho vận mệnh luân hồi nơi dị thế.

Mục lục:

Tiết tử
Quyển 1

Chương 1 – Chương 11

Chương 12 – Chương 22

Chương 23 – Chương 33

Chương 34 – Chương 44

Quyển 2

Chương 45 – Chương 55

Chương 56 – Chương 65

Chương 66 – Chương 75

Chương 76 – Chương 85

Chương 86 – Chương 95

Quyển 3

Chương 96 – Chương 106

Chương 107 – Chương 116

Chương 117 – Chương 126

Hoàn chính văn