Anh Hùng Loan Hạ Tiểu Man Yêu

4336

Tác giả: Ngư Ngư Thuyết < 鱼鱼说 >
Thể loại: Cổ trang, cung đình, xuyên không (có tình tiết nam biến nữ), cường công cường thụ, sinh tử, 1×1, HE.
Couple: Long Nghệ x Chung Túc
Couple phụ: Sở Hi Du x Kỷ Mộ Niên
Nguồn: Vnsharing.net
Tình trạng: Hoàn chính văn (2 bộ) + PN
Tình trạng edit: Ta lê ~~ Ta lết ~~
Dịch: QT phúc hắc cường công, GG ngạo kiều tạc mao thụ.
Edit + Beta: Cỏ.

☆☆☆

VĂN ÁN

@Nguồn: MoMo chan (Vnsharing.net)

[Bởi vì bộ này không có văn án, nên mượn tạm tóm tắt của bạn Momo giới thiệu với mọi người]

Thượng bộ:

Loading...

Chung Túc là bộ đội, một lần bị đạn bắn xuyên tim, linh hồn xuyên không nhập vào thể xác của một phế phi (Kì Phi) rồi bắt đầu hành trình yêu đương với hoàng đế Long Nghệ bằng linh hồn nam trong thân xác nữ. Chung Túc mang thai sau một lần hai người phát sinh quan hệ, tuy nhiên đứa con chưa ra đời đã hy sinh do Chung Túc lấy thân mình ra đỡ tên cứu Long Nghệ.

Hạ bộ:

Long Nghệ nhờ người dùng cấm thuật đem Chung Túc trở về bên mình bằng chính thân xác của Chung Túc. Vì Chung Túc đã lấy lại thân xác nên hai người chính thức yêu lại từ đầu, chân chính là nam nam yêu nhau. Chung Túc giúp Long Nghệ đánh giặc, Long Nghệ cũng tạo mọi điều kiện cho Chung Túc thực hiện chí hướng của mình.

_______________________________

Tạm thời trích dẫn tóm tắt nhiêu đây thôi, còn nội dung cụ thể mọi người từ từ đọc sẽ biết. Có thể đoạn đầu mọi người sẽ cảm thấy giống ngôn tình, nhưng theo nhận xét chung thì đây là một bộ truyện hay và rất đáng đọc (mà nó cũng rất dài nữa QAQ).

☆☆☆

MỤC LỤC

THƯỢNG BỘ

Chương 1
Chương 2|Chương 3| Chương 4
Chương 5| Chương 6| Chương 7| Chương 8| Chương 9
Chương 10| Chương 11| Chương 12
Chương 13

☆☆☆

Chương 14
Chương 15| Chương 16| Chương 17
Chương 18| Chương 19| Chương 20| Chương 21
Chương 22| Chương 23| Chương 24
Chương 25

☆☆☆

Chương 26
Chương 27| Chương 28
Chương 29| Chương 30| Chương 31
Chương 32| Chương 33
Chương 34

[HOÀN THƯỢNG BỘ]

☆☆☆

HẠ BỘ

Chương 35
Chương 36| Chương 37
Chương 38| Chương 39| Chương 40
Chương 41| Chương 42| Chương 43| Chương 44
Chương 45Chương 46Chương 47
Chương 48| Chương 49
Chương 50

☆☆☆

Chương 51
Chương 52 | Chương 53
Chương 54| Chương 55| Chương 56
Chương 57| Chương 58| Chương 59Chương 60
Chương 61| Chương 62| Chương 63
Chương 64| Chương 65
Chương 66

☆☆☆

Chương 67
Chương 68| Chương 69
Chương 70| Chương 71| Chương 72
Chương 73| Chương74

☆☆☆

[CHÍNH VĂN HOÀN]
☆☆☆

PHIÊN NGOẠI – MỘ NIÊN HI DU.
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2 | Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4 | Phiên ngoại 5 | Phiên ngoại 6
Phiên ngoại 7 | Phiên ngoại 8 | Phiên ngoại 9 | Phiên ngoại 10
Phiên ngoại 11 | Phiên ngoại 12 | Phiên ngoại 13 | Phiên ngoại 14 | Phiên ngoại 15
Phiên ngoại 16 | Phiên ngoại 17 | Phiên ngoại 18 | Phiên ngoại 19
Phiên ngoại 20 | Phiên ngoại 21 | Phiên ngoại 22
Phiên ngoại 23 | Phiên ngoại 24
Phiên ngoại 25

☆☆☆

[TOÀN VĂN HOÀN]

Loading...