Bác sĩ nhanh cứu con trai ta

1012

Tác giả:Phương Truật
Nguồn:wattpad.com/user/Brightclouds,brightclouds2015.wordpress.com
Thể loại: Ngọt văn, hiện đại, võng phối, đoản văn, chủ công
Độ dài: 10 chương + 1 PN
Nhân vật chính: Chúc Liên Chi x Lãnh Thích

Văn Án

Một đoản văn ngắn kể về quá trình yêu nhau giữa vị bác sĩ cùng với bệnh nhân.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc người mẹ lôi kéo tay của cánh tay con trai ngồi xuống, “Bác sĩ, đứa con của ta có phải là không cứu được?!” QAQ

Lãnh Thích trên mặt ra vẻ bình thường, nội tâm thì không nhịn được 囧 một hồi, mẹ ngươi như thề này thì người nhà của ngươi ra sao?

Loading...

Mục Lục

1 ~ 2

3 ~ 4

5 ~ 6

7 ~ 8

9 ~ 10

11

TOÀN VĂN HOÀN

Loading...