Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn

Tác giả:Thanh Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, giới giải trí, ảnh đế công x mỹ nhân minh tinh tuyến 18 thụ, HE.
Nguồn:danmei256.wordpress.com

Văn Án

Lục Ý là một minh tinh nho nhỏ, có một khuôn mặt đẹp như tiên, thế nhưng mãi vẫn không hot.

Hết cách, công ty quản lý đành dùng biện pháp cuối cùng, lăng xê cậu bằng cách buộc chung với một vị ảnh đế rất có tiếng, xưa nay chưa có ai dám trêu vào.

Quần chúng ăn dưa hả hê chờ tuyến 18 này hết đường sống, không ngờ ngày hôm sau soát weibo thế mà lại là- Cố Diễn và Lục Ý kết hôn rồi!

Fans ảnh đế tức giận mắng: Luận kỹ xảo không có kỹ xảo, luận lưu lượng không có lưu lượng, Lục Ý không xứng với anh nhà tôi! Biến đi!!!

Một năm sau, khi Lục Ý liên tục nhận được các giải thưởng lớn, trở thành đỉnh cấp lưu lượng chạm tay có thể bỏng, vô số người vì cậu mà điên cuồng.

Fans vốn nghĩ đây là cú vả mặt đau nhất, trăm triệu lần không nghĩ tới trò hay còn ở phía sau.

Trong một chương trình tống nghệ, MC chọn một câu hỏi trên mạng để hỏi “Cố ảnh đế, có người hỏi anh… Năm đó cùng Lục Ý kết hôn là do cứu vãn tình thế phải không?”

“Cùng em ấy kết hôn sao có thể vì cứu vãn tình thế?” Cố Diễn mỉm cười, “Rõ ràng là giấc mộng từ thời niên thiếu của tôi.”

Toàn bộ xôn xao.

Bắt đầu giấc mộng là em, kết thúc giấc mộng cũng là em.

Hướng dẫn xem:
Công thụ là mối tình đầu của nhau.
Weibo: 清月皎皎
Bỏ truyện không cần thông báo, hữu duyên năng tương ngộ vô duyên bất tương phùng.
Từ khóa:

Nhân vật chính: Lục Ý, Cố Diễn┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:

Mục Lục

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65

Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70

Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75

Chương 76

Phiên Ngoại

Chương 77Chương 78Chương 79

Chương 80Chương 81Chương 82

HOÀN