Bách Niên Thân

Tác Giải:
Trạng Thái: Full.

Nguồn: tokkidokii.wordpress.com.

Giới Thiệu Truyện

Thể loại:Thử Miêu hiện đại, đạo mộ, tiền hậu kiếp, HE
Tình trạng:Hoàn (19 chương + 1 phiên ngoại)
Chuyển ngữ: Long Nhi

“Lão ngũ! Mở cửa! Mở cửa nhanh!”

“Heo lười dậy mau! Heo lười dậy mau!”

“Chủ nhân ~~~ Có điện thoại ~~~ Có điện thoại ~~~~”

……

Người thanh niên trên giường trở mình, vô thức làu bàu vài câu, sau đó lại cau mày ôm lấy chăn cọ cọ, dúi đầu xuống dưới gối tiếp tục ngủ nướng.

“Lão ngũ! Chú mà không ra mở cửa là anh đốt nhà chú đấy!”

“Heo lười dậy mau! Heo lười dậy mau!”

“Chủ nhân ~~~ Mau nghe điện thoại ~~~ Mau nghe điện thoại ~~~”

Danh Sách Chương