Băng sơn nguyên soái thích oánh tôi

7075

Tác giả: Điềm Tửu Chử Miêu Nương (微博)
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, khoa học viễn tưởng, cơ giáp, ABO, cường cường, chủ thụ, hài hước
Tình trạng bản gốc: HOÀN – 18 phần (bao gồm PN)
Biên tập: Nhạt

Giới thiệu:

Tôi là một vị sĩ quan phụ tá, giới tính Alpha.

Gần đây đang lo lắng về hôn sự của người đàn ông độc thân hoàng kim luôn đứng đầu bảng xếp hạng muốn được gả nhất của đế quốc, cũng chính là cấp trên của tôi.

Sau đó.

Tôi đem mình gả đi luôn…

Loading...

Excuse me?????

MỤC LỤC

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3

Chương 4 | Chương 5 | Chương 6

Chương 7 | Chương 8 | Chương 9

Chương 10 | Chương 11 | Chương 12

Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

HOÀN