Bạo long

1616

Tác giả: Mộc Hề Nương
Edit : Động Bàng Geii
Thể loại : sinh tử, huyền ảo, khoa học viễn tưởng, tình hữu độc chung
Đồng hợp tác : Bá đạo Milo QT công x Lưu manh Ovaltine GG thụ
Số chương : 27 + Chờ PN (nếu có)

Nguồn: dongbanggei.wordpress.com

Văn án

Đỗ Thương bỏ trốn từ chỗ bạo long nhân loại mới tại tân thế giới, trở lại thế giới nguyên sơ lúc ban đầu.

Nhưng bạn đời của y, cũng chính là con bạo long hung tàn khủng bố kia lại từ tân thế giới đuổi theo tới.

Gỡ mìn

Đoản văn trong vòng ba vạn chữ.

Cưỡng chế, sinh tử, công là khủng long.

Cẩu huyết, mạc danh kỳ diệu (Không nói rõ được), phản khoa học, xuyên qua rối tinh rối mù.

Tập hợp tất cả những sự kỳ quái nảy sinh ra ở trong đầu cá nhân tác giả, rất lung ta lung tung.

Bởi vì xem 《 Kỷ Jura 2》rất có cảm hứng, hự!

Tìm tòi mấu chốt: Đỗ Thương ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:

Mục lục

01 ┃ 02 ┃ 03 ┃ 04 ┃ 05

06 ┃ 07 ┃ 08 ┃ 09 ┃ 10

11 ┃ 12 ┃ 13 ┃ 14 ┃ 15 ┃ 16 ┃ 17

18 ┃ 19 ┃ 20 ┃ 21 ┃ 22 ┃ 23 ┃ 24 ┃ 25 ┃ 26 ┃ 27

..o0o..

HOÀN