Bị người ta chôn sống kia

4485

Tác giả: Vampire_J
Thể loại: Hiện đại, có H, bác sĩ tâm lý công x bệnh nhân thụ, HE.
Nguồn: https://tinhnguyetcotran.wordpress.com
Độ dài: 47
Chuyển ngữ: QT đại ca + GG đại thúc
Editor: Tịnh + Zombie cưỡi Lợn

Văn án

Buổi chiều thứ 6, có một bệnh nhân rất khác đến.

MỤC LỤC

01-02-03-04-05| 06-07-08-09-10| 11-12-13-14-15

16-17-18-19-20| 21-22-23-24-25| 26-27-28-29-30

31-32-33-34-35| 36-37-38-39-40| 41-42-43-44-45

Loading...

46-47

Phiên Ngoại

HOÀN