Biến miêu ký

Tác giả:Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: hiện đại, bá đạo dương quang công, đáng yêu ngây ngô thụ, tình hữu độc chung, ma pháp (mild), ấm áp, 1×1, HE
Editor: Bạch Quỷ Si Dương
Beta: Hắc Quỷ Thiên Yết & Minh Phong
Nguồn:Mặc Viên, vudiepcoc.wordpress.com, anquylau.wordpress.com

Văn Án

Trong một lần ngẫu nhiên mà Diệp Dịch biết rằng đàn anh khóa trên đang là người viết truyện nổi danh tột đỉnh trên mạng Internet có bút danh là Chi Ngôn và bộ tiểu thuyết nào cũng có thứ hạng xếp trên hắn.

Chính loại tâm lý đố kỵ và yêu thích này đã khiến hắn coi Hà Nghiên Luật trở thành đối thủ. Nhưng lâu dần hắn lại trở nên yêu thích đối phương.

Một ngày Diệp Dịch Hành đến tham gia sinh nhật người anh em tốt Dương Khúc của mình thì bị biến thành con mèo đen.
Hắn trong cơn thất thần vẫn đi đến nơi gặp mặt, nhưng lại gặp Hà Nghiên Luật cũng được mời.

Hà Nghiên Luật mang Diệp Dịch Hành dưới lốt mèo về nhà…

Loading...

Mục Lục

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Phiên Ngoại

Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54 – Chương 55

Chương 56 Chương 57

HOÀN

Loading...