Ca thần chi luyến

2729

Tác giả: Reta
Thể loại: xuyên không, cổ trang, nhất thụ lưỡng công, thụ bá đạo, công sủng thụ, HE
Tình trạng bản Trung: hoàn
Dịch giả: QT ca ca, google ca ca thêm vài anh từ điển nữa _ _
Biên tập: Fuyu
Tình trạng edit: hoàn

—————————————–
Câu chuyện xưa của một siêu sao ca nhạc xuyên không gian và thời gian.

———————–
Mục Lục

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6 Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14 Chương 15

Loading...

Chương 16Chương 17Chương 18

Hoàn