Cát trong tay (Đồng nhân cẩu cáo)

Tác giả:吃瓜误
Biên tập: Hàng Rào Sắt
Độ dài: 12 chương + 1 PN
Thể loại: giam cầm, độc chiếm công (Đại Thiên Cẩu) + bị-đập-nên-ngu thụ (Yêu Hồ), bạo hành gia đình, có 1 cpl khác là ngụy huynh đệ, OE.
Nguồn:wattpad.com/user/HngRoSt, ifevoki.wordpress.com

Văn Án

Nói chung là hai chàng công chơi ngu kiếm thưởng thôi…

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13: Phiên Ngoại

HOÀN