Chấp mê

2020

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Bưởi xanh
Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, cổ trang, đoản văn, niên hạ
Nguồn: tieuvandinh.wordpress.com

Văn án

“Thế gian ba ngàn mê hoặc, đều không bằng một mình ngươi.”

Mục lục

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4

Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8

HOÀN