Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng

1852

Tác giả:Trừ Linh
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, đoản văn, Kim chủ công X ảnh đế thụ, bao dưỡng chuyển chân ái, thế thân, có thịt, HE.
CP: Hạng Tri Lam × Nguyên Sơ
Số chương: 39 chương (Đã hoàn thành)
Editor: Satoh Kiyoshi

Văn án

Trong suốt bốn năm Nguyên Sơ được Hạng Tri Lam bao dưỡng nhưng thật sự trong lòng vẫn ẩn giấu tình cảm thời thiếu niên của mối tình đầu. Cho đến một ngày, người đó thật sự quay về tìm hắn. Đó cũng là lúc một mối quan hệ kết thúc và một mối quan hệ khác bắt đầu…

“Chỉ có hoa hồng mới có thể nở rộ như một đóa hồng. Chỉ có mối tình đầu mới là chân ái. Chỉ có thiên nga mới có thể trở thành thiên nga.”

Mục Lục

☆Chương 1☆Chương 2☆Chương 3Chương 4☆Chương 5☆ Chương 6☆

☆Chương 7☆Chương 8☆Chương 9☆

☆Chương 10☆Chương 11☆Chương 12Chương 13☆Chương 14☆ Chương 15☆

☆Chương 16☆Chương 17☆Chương 18☆

☆Chương 19☆Chương 20☆Chương 21Chương 22☆Chương 23☆ Chương 24☆

☆Chương 25☆Chương 26☆Chương 27☆

☆Chương 28☆Chương 29☆Chương 30Chương 31☆Chương 32☆ Chương 33☆

☆Chương 34☆Chương 35☆Chương 36☆

☆Chương 37☆Chương 38☆Chương 39☆

HOÀN