Chim Mỏi Về Tổ

Tác Giải:
Trạng Thái: Đang cập nhật..

Nguồn: wattpad.com/user/humat3, humat170893.wordpress.com, wattpad.com/user/maithao.

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, niên thượng, tình đầu ý hợp.
Số chương: 26 + 2
Edit + Beta: lala Tori (c1-c3), Vịt (từ chương 4 đến hết)

Văn án:

Sư đồ luyến, Thụ khiếm thính, tự ti x Công tự tin, tỉ mỉ chu đáo, đôi khi lưu manh, giọng hay, thê nô.

Giải thích tên truyện chút nhé: Tên của hai nhân vật chính trong truyện là Kha Khoa (柯窠) và Yến Quy (燕归). Khoa có nghĩa là tổ, Yến là chim yến, và Quy là quay về. Ý nghĩa của nó chính là khi mà Yến Quy cảm thấy mệt mỏi thì có thể đến bên cạnh Kha Khoa

Danh Sách Chương