Chưa Thấy Qua Omega Biết Đánh Nhau Sao?

Trạng Thái: Full.

Nguồn: wattpad.com/user/MmmmNi0944.

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Cường cường, Hoan hỉ oan gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đoản văn, 1v1
Edit: Myo
Số Chương: 11

Diệp Lăng là kiểu người thấy việc nghĩa là làm, cực kì nhiệt tình.

Thân là một Omega nhiệt huyết hăng hái làm việc tốt không đến mức kinh ngạc, chỉ là một Omega có giá trị vũ lực cao thật sự là quá quá hiếm thấy.

Một ngày nọ, trong lúc Diệp Lăng đamg hành hiệp trượng nghĩa  thì bất cẩn thế nào mà chọc phải một Alpha.

Alpha đó là một mĩ nhân vô cùng đẹp đẽ, và đồng thời cũng là một tên mắc bệnh tâm thần.

Diệp Lăng:… ha ha

Cảm ơn bạn MytarGrillMeat góp ý cho mình.

Danh Sách Chương