Cưng à, XXL mới là size của anh

1624

Tác giả: Công Tử Như Lan.
Nguồn:https://seikyuu.wordpress.com
Thể loại: đoản văn, hoan hỉ, nhị bức bỉ ổi manh manh.
Tình trạng: 10c + 1 PN.
Edit: S

Văn án

Chuyện xưa bắt đầu từ một lần mua quần lót, bên trong có phúc hắc, thận nhập.

Quý Tuần: “Tớ muốn mua quần lót cho bạn trai, cậu nói xem phải dựa theo tiêu chuẩn nào để chọn?”

Mộc Tử Tự: “Chiều cao, hình thể, vòng mông, chiều rộng háng.”

Quý Tuần: “Móa, cậu dám nói linh tinh nữa xem, nghiêm túc chút đi.”

Mộc Tử Tự: “… vậy thì lớn nhỏ dài ngắn đi, vấn đề này cậu rõ kích thước hơn tớ.”

Quý Tuần: “… Mợ kiếp.”

Mục Lục

Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh – 1
Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh – 2
Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh – 3
Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh – 4,5,6
Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh – 7,8
Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh – 9,10
Cưng À, XXL Mới Là Size Của Anh – 11 (Phiên Ngoại)

Toàn Văn Hoàn