Cuộc sống xuyên việt khoái hoạt của nông phu

4984

Tác giả: Lục Sắc Xác
Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, Xuyên không
Tình trạng: dịch xong, cầu beta

Văn Án

Đỗ Vĩ Minh còn nhớ một khắc trước, hắn đang cùng bạn bè leo núi, nhưng vì tính tình nóng vội nên hắn luôn đi đầu đội ngũ. Sau đó phát hiện ra một cái sơn động, Đỗ Vĩ Minh liền đi vào thăm dò, không chú ý liền đạp phải khoảng không, khi rơi xuống, Đỗ Vĩ Minh đã nghĩ lần này mình chết chắc rồi, không ngờ hắn lại xuyên đến đây.
Rốt cuộc hắn đã xuyên tới đâu mà xung quanh lại tối tăm như vậy ?

oOo

Mục Lục

1-1718-27 ✿ 28- 3435-44

45-5253-59 ✿ 60-6667-72

Loading...

TOÀN VĂN HOÀN