Cương thi vương gia

1291

Tác giả: Thi Hoa La Phạm.
Thể loại: Dân quốc, chủ công, xuyên không (quá khứ và hiện tại), huyền nghi, linh dị, 1×1, HE.
Số chương: 22
Tình trạng bản Raw: Hoàn.
Tình trạng edit: Hoàn.
Nguồn: Lâm Phong Nguyệt Ánh Hồ edeawest2304
Edit : Mạc Vô Thần.
Beta : Eden.

Văn án:

Trong năm Dân quốc, sinh viên nghèo túng Đường Nghị Minh và bạn học Tống Chí Lương gặp khó khăn trong「Thực Nhân Thôn」ở Dự Tây.

Thôn dân hành vi quái đản, cương thi thiện ác khó phân biệt, truyền thuyết cổ xưa khiến người ta run rẩy. Tất cả trở thành khúc nhạc dạo nơi thâm sơn hoang vắng nguy cơ tứ phía này…

Mục lục

Loading...

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9

Chương 10 | Chương 11

Chương 12 | Chương 13

Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17

Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22

♥ HOÀN ♥