Đặc chủng dong binh

1509

(Lính đánh thuê đặc chủng)

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn [VIP] – 73 chương (bao gồm PN)
Edit: Ảo Vũ, Nấm
Beta: Nana, Mika

____________________________

Văn án

Tống Phong là một lính đánh thuê, trải qua cuộc sống vừa kích thích vừa thích chí, đã thế còn kiếm được rất nhiều tiền mặt.

Loading...

Hắn tưởng có thể sống thỏa thích theo ý mình, cho đến khi bị cấp trên điều về nước ném vào đội huấn luyện bộ đội đặc chủng.

Lính đánh thuê biến thành bộ đội đặc chủng.

Tống Phong: “Tổ chức, xin cân nhắc kỹ quyết định này.”

Tổ chức: “Phục tùng mệnh lệnh đi.”

Tống Phong: “……. Rõ.”

Nhân vật chính: Tống Phong x Tiêu Minh Hiên

Chú thích: Lính đánh thuê là những người tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang nhưng không phải phục vụ cho một quốc gia hoặc một bên trong cuộc xung đột mà là những người hành nghề tự do không bị bó buộc và tham gia cho một bên để nhận lấy những lợi ích vật chất khi tham chiến.

Mục Lục

♥ Chương 01 ♥

♥ Chương 02 ♥ Chương 03 ♥

♥ Chương 04 ♥ Chương 05 ♥ Chương 06 ♥

♥ Chương 07 ♥ Chương 08 ♥ Chương 09 ♥ Chương 10 ♥

♥ Chương 11 ♥ Chương 12 ♥ Chương 13 ♥ Chương 14 ♥ Chương 15 ♥

♥ Chương 16 ♥ Chương 17 ♥ Chương 18 ♥ Chương 19 ♥ Chương 20 ♥

♥ Chương 21 ♥ ♥ Chương 22 ♥ Chương 23 ♥ Chương 24 ♥

♥ Chương ♥ 25 ♥ Chương 26 ♥ Chương 27 ♥

♥ Chương 28 ♥ Chương 29 ♥

♥ Chương 30 ♥

♥ Chương 31 ♥ Chương 32 ♥

♥ Chương 33 ♥ Chương 34 ♥ Chương 35 ♥

♥ Chương 36 ♥ Chương 37 ♥ Chương 38 ♥ Chương 39 ♥

♥ Chương 40 ♥ Chương 41 ♥ Chương 42 ♥ Chương 43 ♥ Chương 44 ♥

♥ Chương 45 ♥ Chương 46 ♥ Chương 47 ♥ Chương 48 ♥ Chương 49 ♥

♥ Chương 50 ♥ Chương 51 ♥ Chương 52 ♥ Chương 53 ♥

♥ Chương 54 ♥ Chương 55 ♥ Chương 56 ♥

♥ Chương 57 ♥ Chương 58 ♥

♥ Chương 59 ♥

♥ Chương 60 ♥ Chương 61 ♥

♥ Chương 62 ♥ Chương 63 ♥ Chương 64 ♥

♥ Chương 65 ♥ Chương 66 ♥ Chương 67 ♥ Chương 68 ♥

♥ Chương 69 ♥ Chương 70 ♥ Chương 71 ♥ Chương 72Chương 73 ♥

TOÀN VĂN HOÀN