Đại thần cách vách em thích anh

2130

Tác giả: Ngọa Tào Khoái Bát Hạ
(Ngộ phắc mau nằm sấp xuống)
Thể loại: đam mỹ hiện đại, ngắn, thoải mái, ấm áp, nhẹ nhàng, chút ít võng phối, chút chút mỹ thực, HE
Nguồn: Tấn Giang
Độ dài: hoàn 19 chương
Edit: Sài Đao (saidao.wordpress.com)
Tình trạng edit: hoàn tất :”)

***

Mục lục

1 ~ 2

3 ~ 4 | | 5 ~ 6

7 ~ 8 | | 9 ~ 10 | | 11 ~ 12

13 ~ 14

15

16 ~ 17 | | 18 ~ 19

= Hoàn =