Đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi

Tên gốc: Giá tuyệt đối thị ám tương thao tác
Tác giả:Đỗ Tân
Thể loại: Vườn trường, hiện đại, gương vỡ lại lành, công ấm áp, là nghệ thuật sinh x thụ mặt dày, thích làm nũng, HE
Biên tập: Bạch Hạc (Chương 1 – 6), Cẩn Du (những chương còn lại)
Beta: Vũ Ngư Nhi
Nguồn:clbtieubaihoai.wordpress.com

Văn Án

Sau bốn năm chia tay, công và thụ lại gặp nhau trong lần họp mặt với nhóm bạn cấp ba.

Tình cũ không rủ cũng tới, hai người không chút ngại ngần, quyết định yêu lại từ đầu.

Mục Lục

Chương 1

Chương 2 – Chương 3

Chương 4 – Chương 5 – Chương 6

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13

Chương 14 – Chương 15

Chương 16

Chương 17 – Chương 18

Chương 19 – Chương 20 – Chương 21

Chương 22 – Chương 23

HOÀN