Dị Thế Đế Vương Luyến

2700

Thể loại: xuyên không, cổ trang cung đình, phụ tử văn, nhất công nhất thụ, mặt lạnh công x nữ vương thụ, công sủng thụ.
Editor: Mộng Tình + Thù Nhi.

Giới thiệu (cái này lấy trên VNS):

Hắn vốn là đế quấn của một quốc gia thống nhất ở thế giới ma pháp. Bởi vì cuộc sống nhàm chán mà hắn tương kế tự kế với ca ca mưu phản, kết quả bị ca ca trả thù làm cho hắn giữ lại trí nhớ kiếp trước mà đầu thai. Lại xuyên qua làm con của hoàng đế quốc gia này …

Một hồi phụ tử luyến thú vị sắp bắt đầu …

Mục Lục

Chương1

Chương2Chương3

Loading...

Chương4Chương5Chương6

Chương7Chương8Chương9Chương10

Chương11Chương12Chương13

Chương14Chương15

Chương16

***

Chương17

Chương18 (°⌣°) Chương19

Chương20 (°⌣°) Chương21 (°⌣°) Chương22

Chương23 (°⌣°) Chương24 (°⌣°) Chương25 (°⌣°) Chương26

Chương27 (°⌣°) Chương28 (°⌣°) Chương29

Chương30 (°⌣°) Chương31

Chương32

***

Chương33

Chương34 ❀‿❀ Chương35

Chương36 ❀‿❀ Chương37 ❀‿❀ Chương38

Chương39 ❀‿❀ Chương40 ❀‿❀ Chương41 ❀‿❀ Chương42

Chương43 ❀‿❀ Chương44 ❀‿❀ CHương45

Chương46 ❀‿❀ Chương 47

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 2

HOÀN