Giang Nam hệ liệt

2245

Giang Nam hệ liệt

Tác giả: Tả Biên Đích Thần

Thể loại: Ngược luyến tàn tâm, (mình chưa có đọc TT^TT ai đọc rồi liệt kê thể loại để mình gán Tag được hông TT^TT)

Độ dài: 3 quyển gồm 21 chương

Chủ dịch: Lưu Niên Tự Thủy (Hoàn)

Quyển 1: Tịch Nhan

Độ dài: 6 chương

Tịch nhan là một loài hoa, chỉ nở vào ban đêm…

Quyển 2: Toái Mộng

Độ dài: 8 chương

Quyển 3: Phong Nhan

Độ dài: 7 chương

Nghe nói gió cũng có dung nhan, chỉ là không ai có thể nhìn rõ…