Hệ Thống Nam Phụ

Tác Giải:
Trạng Thái: Đang ra.

Nguồn: Sàn Truyện.

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Hệ thống, đam mỹ, 1×1, ABO, khoái xuyên, chủ thụ,….
Lưu ý: Truyện này ta viết cho nên sẽ hoàn toàn phi logic, điều do ta tự sáng tạo thế giới trong đầu, cho nên nghiêm cấm thành phần nghiêm túc nhảy hố, nếu đã nhảy hố thì nhiệt liệt hoan nghênh. %(^3^)%

Gia tộc Hạ có một luật lệ, bất cứ thành viên nào khi đến tuổi thành niên sẽ phải trải qua một thí nghiệm nghiêm khắc của hệ thống. Sau khi trải qua sẽ được gia tộc thực hiện một điều ước nhưng nếu thất bại thì sẽ phải gánh chịu thảm hại.

Tuy nhiên, gia tộc từng thành viên nhà cậu chả có lấy ai thất bại, riêng cậu chẳng ai dám tự tin rằng cậu sẽ thành công. Cho nên cậu lười biếng ngủ nướng trong nhà không muốn cái thứ hệ thống đó quấy phá, tìm đến bèn mặc kệ nó. Ai biết nó chỉ hăm dọa một câu cả gia tộc chẳng tiếc rẻ cậu quẳng cậu đi một cách tàn nhẫn a~

Trên đời này còn có người nào thống khổ hơn cậu đâu chứ. (TT^TT)

Danh Sách Chương