Hiểu lầm! Tôi không cố ý bỏ trốn

5413

Tác giả:Bạch Vân Đóa
Thể loại: Sinh tử, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, hiện đại không tưởng, song tính, có ngược, HE
Vai chính: Hạ Thụ, Nhâm Nghị
Phối hơp diễn: Lâm Lập, Nhâm Tri Liễu
Nguồn:ngocthuyblog.wordpress.com

Văn Án

Câu chuyện này nói về một anh chàng lặng lẽ đưa con trai trốn chạy…

Mục Lục

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27

HOÀN