Hormone thần bí

1335

Tác giả : Túc Trần Tiểu Công Tử
Edit : Động Bàng Geii
Đồng hợp tác : QT muộn tao công + GG biết tuốt thụ
Số chương : 16 + 1PN
Thể loại: Vườn trường, song khiết, văn thế thân vô cùng điển hình, sẽ không ngược, không ngược, không ngược ~

Đánh giá tham khảo của Edit: Đúng như tác giả nói, không ngược :)) thậm chí là có đường ăn, nói chung văn ổn, lập luận của tác giả cũng lô gích, thụ có hơi ngốc, công thì thuộc dạng phúc hắc. Cũng chỉ có 16c nên cũng không có bình luận gì nhiều =)) Thôi thì tự đọc tự cảm nhận hen.

Mục Lục

[1] – Thằng bạn nối khố nhà bên có ý đồ xấu với em trai tôi!

[2] – Cậu cũng đi vệ sinh à? Thiệt khéo ~

[3] – Lấy tới đây một cái thước dây đi

[4] – Bị chó đớp một cái

[5] – Tôi đáng sợ tới như vậy sao?

[6] – Thật quá phận

[7] – Làm tới cùng

[8] – Hai cậu làm gì ở trỏng vậy?

[9] – Nhất thời cả kinh

[10] – Ôm tôi

[11] – Xấu hổ? Không không không!

[12] – Mắc phải một căn bệnh rất kỳ quái

[13] – Không chịu khống chế

[14] – Không hề lý trí mà lăn sô pha

[15] – Không phải nói đùa

[16] – Ba chữ kia đại biểu cho kết thúc

[16+] – Từ đầu đến cuối

[END]