Hủ mộc sung đống lương

1609

Tác giả: Tô Du Bính
Thể loại: đam mỹ, giang hồ, võ hiệp, hài
Dịch: QT
Edit: Tử Linh
Tình trạng bản gốc: hoàn (90 chương)
Tình trạng edit: Hoàn

************* oOo Mục lục oOo *************

Văn án

Kỷ Huy Hoàng là võ lâm thần thoại. Sinh thời là thần thoại, chết rồi cũng vẫn là thần thoại.

Kỷ Vô Địch con trai độc nhất của Kỷ Huy Hoàng, không chỉ kế thừa sự nghiệp của cha mình, còn kế thừa luôn cả danh tiếng của hắn.

Chỉ là Kỷ Huy Hoàng là chân thương thực đạn, còn Kỷ Vô Địch là yên vụ đạn mà tinh anh của cả Huy Hoàng Môn phải dùng trí tuệ cùng mồ hôi xương máu của mình để phóng.

Mục Lục

*

Môn chủ vô địch

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

*

Cân ban vô địch ( Tùy tùng vô địch)

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

*

Hồ lộng vô địch (Lừa đảo vô địch)

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

*

Đội ngũ vô địch

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

*

Hợp tác vô địch

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

*

Liên thủ vô địch

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

*

Thiêu hấn vô địch (Khiêu khích vô địch)

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

*

Chân tướng vô địch

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất

Bát – Cửu – Thập – Thập nhất – Thập nhị – Thập tam – Thập tứ

*

************* Chính văn hoàn *************

*

Phiên ngoại

Chung vu thượng thả

*

Võ lâm đại hội

Nhất – Nhị – Tam

*

Thanh Thành khuynh thành

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát

*

Hỉ kết lương duyên

………….* – Toàn bộ hoàn – *………….