Hữu châu hà tu độc

1181

Tác giả: Tô Du Bính (酥油饼)
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài.
Edit: Sóc Phong
Beta: Miêu Xá – Tiểu Đạn Đạn

Văn án

Hít vào thở ra, xú khí ngất trời.

Trái phải như nhau, tóc xù mặt lấm.

Đoan Mộc Hồi Xuân chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại sa sút đến mức này.

Nhưng để sống sót qua ngày, đành phải làm hổ lạc đồng bằng ra vẻ đáng thương.

***************

TIẾT TỬ

Ngộ nhập địch thủ

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

Gia đậu giới thủ

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

Đại đả xuất thủ

Nhất – Nhị – Tam – T ứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

Lộc tử thùy thủ

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

Ái bất thích thủ

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

Cách diện liễm thủ

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

Mãi định ly thủ

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

Các hiển thân thủ

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

Tuyệt bất phóng thủ

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

Kỳ phùng địch thủ

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

Chấp tử chi thủ

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

Hậu ký