Kê kê phu phu ABO

5486

Kê kê phu phu ABO

Tác giả: Tinh Phân Dữu Tử Trà
Thể loại: ngắn, hài, thú x thú (gà), ABO, 1×1, HE
Edit: Sài Đao
Số chương: 5 chương + 1 phiên ngoại

Văn án

Khi gà mái gần như đã tuyệt chủng, bầy gà trống khó mà giao phối, con người sắp mất đi các bé gà bảo bảo, không có trứng gà để ăn!

Nhưng cũng may xuất hiện chất kích thích ABO, đời sau của chúng kê kê có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, gà sinh trứng, trứng nở gà.

Chú gà Omega gầy đét chẳng được tích sự gì, hoàn toàn không được hoan nghênh, thậm chí rất khó mang thai, mãi đến một ngày, nó nhặt được một con gà trống Alpha “vừa béo lại vừa mù”…….

Sau đó, hai đứa nó trở thành gà Alpha đẹp trai nhất và gà Omega mắn đẻ nhất trên đời.

Loading...

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Phiên ngoại

(Lười làm PN quá, các nàng thông cảm nhé)

— END —