Khách quan không thể

1798

Tác giả: Tử Mạc Thanh Chủng
Thể loại: đam mỹ, 1×1, cổ trang, đoản văn, ông trời tác hợp, manh thụ.
Nguồn Raw: Đoản văn đam mỹ
Bản Dịch: QT | Biên Tập: Ying Ying
Tình trạng văn bản: Hoàn (3c)
Tình trạng bản edit: Hoàn

Văn án

Mặt lạnh phúc hắc khách quan công x tiểu nhị thụ

Hàn Dật x Lâm An Mạc

Lời biên tập

Loading...

Sau khi cày cuốc những bộ dài thì mình giải trí bằng một đoản văn xinh xinh nhé (*゚▽゚*)

Mục Lục

Chương 01 | Chương 02 | Chương 03

HOÀN