Không có giấy vệ sinh nữa?

1670

Tác giả: Ngư Thích Thủy
Nguồn: Tấn Giang
Thể loại: đô thị hiện đại, 1×1, hài, đoản văn moe, xấu hổ, 囧 nhân
Tình trạng bản gốc: Hoàn 5 chương và 1 phiên ngoại
Tình trạng: Hoàn
Biên tập: Sài Đao (saidao.wordpress.com)

***

Văn án

Chuyện bi thảm nhất đời người là chuyện gì? Còn gì hơn đi vệ sinh không giấy! Sau đi vệ sinh không giấy thì sao? Bị cùng một người gặp phải hết lần này đến lần khác!

Tiểu manh văn cực ngắn.

***

Loading...

Mục lục

Chương 1: Quán hải sản không có giấy vệ sinh

Chương 2: Công ty rách nát cũng không có giấy vệ sinh!

Chương 3: Phỏng vấn

Chương 4: Cuộc đời bị nô dịch

Chương 5: Kết thúc

Phiên ngoại

Toàn văn hoàn