Kim bài bảo phiêu

2292


Tác giả:
Tề Diên Vũ
Thể loại
: cường cường, tương lai giá không, nghiệp giới tinh anh, bạo lực đặc công công x bệnh thần kinh phú nhị đại thụ
Bản gốc: Hoàn 104 chương + 4 phiên ngoại
Bản edit: Hoàn thành
Biên tập: Tẩu Thi Hoàn Hồn | Dịch: QT, GG

VĂN ÁN

Lyle bị cha mình cưỡng chế sắp xếp cho một “vệ sĩ”.

Lyle: “Cái họ Campbell này vừa khó đọc lại còn khó nhớ, tôi gọi anh là Sweetheart nhé?”

Lyle: “Sweetheart, so với làm vệ sĩ, sao anh không đi lồng tiếng cho phim đen, chưa ai nói cho anh biết giọng anh gợi cảm đến đau “trứng” à? Tôi vừa nghe đã cứng rồi.”

Loading...

… Lyle đờ đẫn tỉnh lại, cả người tê dại, cuống họng khô rát (bị tiêm ma túy).

Lyle: “Sweetheart, anh làm tôi rồi à?”

Kane bình tĩnh lau súng: “Cậu mơ đi.”

*Sweetheart là đại từ nhân xưng để gọi người yêu, tình nhân

MỤC LỤC

Chính văn

Chương 01Chương 02Chương 03 Chương 04

Chương 05Chương 06Chương 07Chương 08

Chương 09Chương 10Chương 11Chương 12

Chương 13Chương 14Chương 15 Chương 16

Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24

Chương 25Chương 26 Chương 27Chương 28

Chương 29 Chương 30Chương 31Chương 32

Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36

Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41 Chương 42Chương 43Chương 44

Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48

Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52

Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56

Chương 57Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61Chương 62 Chương 63Chương 64

Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68

Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72

Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76

Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80

Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84

Chương 85Chương 86Chương 87 Chương 88

Chương 90Chương 91Chương 92

Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96

Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100

Chương 101 Chương 102Chương 103Chương 104

Phiên ngoại

Chương 89: PN – Phản công lần 2

PN – Tiểu bảo bối của tôi

PN – 30 năm tới

PN – Lễ tình nhân

PN – Tình yêu của tên trùm buôn ma túy

TOÀN VĂN HOÀN