Lạc Tự

Tác Giải:
Trạng Thái: Full.

Nguồn: tsukichiaki.wordpress.com.

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Thử Miêu đồng nhân, đoản văn, cổ trang.

Ngày ấy gặp nhau đã lưu tâm, huống chi cho tới bây giờ.

– Lời tựa.

Danh Sách Chương