Lâm gia tam huynh đệ

2538

Tác giả : Bạch Cửu Bất Thị Tửu
Thể loại : Đam mĩ, sinh tử =)) ,hài.
Tình trạng bản chính : Hoàn
Tình trạng biên dịch : Hoàn
Editor : Rừng thần thoại
Diễn viên : Lâm Văn , Lâm Cố, Lâm Kì l Phối hợp diễn : Lục Vũ Trạch, Tùng Tử Hiên, Nghiêm Mặc Thanh
Nằm trong hệ liệt : Vô tòng chúc hệ liệt

Văn án ngắn gọn :

Nói sinh tử kì thật ở dưới Phiên ngoại mới có sinh tử

Tam huynh đệ đều là thụ

Các chủng bất khoa, các chủng cẩu huyết!

Một cái hôn lễ tức cười, và đẻ con thần tốc ?

Loading...

Nhắn nhủ : Vì là chuyện của 3 huynh đệ nên tình tiết hơi giản lược, mọi người hảo hảo đọc.

•Chính văn•

Chương 1 : Giới thiệu

Chương 2 : Người này là sao chiếu mệnh

( Lâm lão Nhị thiên)

Chương 3 : Thật có lỗi, tôi không thích nam nhân

( Lâm lão Đại thiên)

Chương 4 : Gì! Ngươi là nam a!

( Lâm lão Tam thiên)

Chương 5 : Nhà các ngươi có quyền thế

( Lâm lão Nhị thiên)

Chương 6 : Đâu có, ta ở mặt trên!

( Lâm lão Đại thiên)

Chương 7 : Chỉ cho ngươi yêu mình ta

( Lâm lão Tam thiên)

Chương 8 : Chúng ta phải vĩnh viễn cùng một chỗ nga!

( Lâm lão Nhị kết thúc thiên)

Chương 9 : Rốt cục vẫn là cùng một chỗ

(Lâm lão Đại kết thúc thiên)

Chương 10 : Ta là vì ngươi đào hôn

( Lâm lão Tam kết thúc thiên)

Chương 11 : Kết hôn sau đó là tuần trăng mật

(End)

•Phiên ngoại•

Về thằng nhãi con

•Toàn văn hoàn•