Láng Giềng

Tác Giải:
Trạng Thái: Đang cập nhật..

Nguồn: cuopbienmap.wordpress.com.

Giới Thiệu Truyện

Biên tập: cuopbienmap
Designer: Ant
Thể loại: Chủng điền văn, cổ đại giá không, thanh mai trúc mã
Số chương: 108 chương chính vănGiữa hai hài tử to xác ở đối diện nhau làm hàng xóm của nhau dù cho có một bức tường gạch ngăn cách,

Mọi bức tường đều có thể vượt qua dù cho là hữu hình hay vô hình do người tạo ra

Vai chính: Triệu Khải Mô, Lý Quả (Lý Nam Quất)

Danh Sách Chương