Lãnh cung

2551

Tác giả:Wawa
Thể loại: Cổ trang, ôn nhu hoàng đế công, thụ là hoàng hậu vì một số nguyên nhân mà bị biếm vào lãnh cung, công sủng thụ, hài nhẹ nhàng.
Chuyển ngữ: Lightraito

Không có văn án, mà đọc thể loại là hiểu rồi ha.

MỤC LỤC

Chương 1 ☆ Chương 2 ☆ Chương 3 ☆ Chương 4 ☆ Chương 5

Chương 6 ☆ Chương 7 ☆ Chương 8 ☆ Chương 9 ☆ Chương 10

Chương 11 ☆ Chương 12 ☆ Chương 13 ☆ Chương 14Chương 15

Loading...

Chương 16 ☆ Chương 17

HOÀN