Liệp ái đích nam nhân

2401

Tác giả:Lăng Báo Tư
Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, có chút ngược luyến, HE
Pairing: Âu Bách Xương x Khúc Tường
Edit: Mai Lạc + Giai Nhiên
Beta: Mai Lạc
Nguồn:mailac.wordpress.com

Văn Án

Sinh viên ưu tú khoa CNTT Khúc Trường vì muốn giúp đỡ bằng hữu của mình là Lí Nghĩa Tín mà gặp biết bao nhiêu khốn đốn và khó khăn nên lần này hắn quyết tâm từ chối,…. nhưng lần này thì Nghĩa Tín lại nói trả tiền công gắp ba lần cho hắn nha! Vì tiền công, à không, vì hiệp nghĩa giúp bạn, hắn chấp thuận đi làm bồi bàn một phen. Nào ngờ, duyên trời xui khiến, hắn gặp phải Âu Bách Xương – kẻ một mực cho rằng hắn là thân nam kỹ! Tức chết hắn! Thế nhưng vì sao trong lòng không thể nào quên tên chết bầm đó???

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Loading...

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

HOÀN