Lính đánh thuê sinh tồn ở nguyên thủy

4210

Tác giả: Thùy Gia Lão Tam
Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, xuyên không
Tình Trạng: dịch xong, cầu beta

Văn án:

Xã hội nguyên thủy cái gì cũng không có, xã hội nguyên thuỷ cái gì cũng có…

Một lính đánh thuê chuyên giết người xuyên đến nguyên thuỷ thì làm được gì —— nghĩ biện pháp sống trở về , nhưng lại không cẩn thận tìm được một gian phu, trở về hay không trở về, đó là một vấn đề…

oOo

Mục Lục

1-1011-19 20-3031-4142- 51

Loading...

52-5556-6162-70 ✿ 71-76 ✿ 77-79

TOÀN VĂN HOÀN