Lục bộ công văn thương thảo thì lục

Tác giả: Nhất Chỉ Đại Nhạn
Thể loại: Cổ trang, Cung đình, Diễn đàn, Hài hước, HE.
Tình trạng bản gốc: Hoàn (45 chương)
Tình trạng bản dịch: Hoàn
Edit & Beta: Hương (FujoshiNinja)
CV: Lâm Phong

Văn án

Nếu triều đình có diễn đàn công văn [……]

Truyện não động ORZ Nếu trong triều đình có diễn đàn công văn.

Mục lục

Chương 1|Chương 2|Chương 3|Chương 4|Chương 5

Chương 6|Chương 7|Chương 8|Chương 9|Chương 10

Loading...

Chương 11|Chương 12|Chương 13|Chương 14|Chương 15

Chương 16|Chương 17|Chương 18|Chương 19|Chương 20

Chương 21|Chương 22|Chương 23|Chương 24|Chương 25

Chương 26|Chương 27|Chương 28|Chương 29|Chương 30

Chương 31|Chương 32|Chương 33|Chương 34|Chương 35

Chương 36|Chương 37|Chương 38|Chương 39|Chương 40

Chương 41|Chương 42|Chương 43|Chương 44|Chương 45

✿HOÀN✿