Lưng em thật trắng lại thật gầy

Tác giả: Tĩnh Thủy Biên
Chuyển ngữ: diuisca
Thể loại: Đam mỹ, ngốc manh thụ vs băng sơn muộn tao công, đôi bên thầm mến, đoản văn
Độ dài: 8 chương ngắn, 2 phiên ngoại
Nguồn: https://muahoamaino.wordpress.com

⌈Mục lục⌋

Chính văn

Phiên ngoại