Lương Chúc tân truyện

1024

Tác giả : Tiêm Chỉ Giáp
Thể loại : Đồng nhân, cổ trang, HE, 11 chương
Cp: Lương Sơn Bá x Mã Văn Tài ( bộ này thì MVT là công rồi =v= ) .
Edit : Rừng Thần Thoại
Tình trạng edit : Hoàn

Văn án theo editor : Cũng nhẹ nhàng thôi =v=, mọi người để ý thì mình toàn làm mấy bộ nhẹ nhàng , sở thích mừ .

Ghi chú của tác giả: Nhìn về phía đông lương chúc, cũng rất thích Mã Văn Tài, tuy rằng Mã Văn Tài có điểm xấu tính,nhưng là chúng ta có thể xem thành phúc hắc. Mỗi người quan điểm không giống nhau, đối đãi sự vật ý tưởng đều không giống, tư tưởng trong quan niệm của ta, cảm thấy được Mã Văn Tài cùng Lương Sơn Bá thật sự rất xứng, đương nhiên, càng thích chính là Mã Văn Tài, nam nhân phải xấu tính, mới có nhân ái ! ! !

Mục Lục

Chương 1 Chương 2 Chương 3

Chương 4 Chương 5 Chương 6

Loading...

Chương 7 Chương 8 Chương 9

Chương 10 + 11

~•Toàn văn hoàn•~