Lưu luyến

1929

Tác giả: Thuỵ Thuỵ Thuỵ Uyên
Editor: Mr.Downer | mrdowner.wordpress.com
Raw & QT: Kho Tàng Đam Mỹ – Fanfic
Thể loại: Tình hữu độc chung, dị thế đại lục, dục vọng chiếm hữu cường hắc long công x cô độc nhu thuận tinh linh thụ, đoản văn, ngọt, HE.
Độ dài: 14 chương và 3 phiên ngoại.

Văn án:

Câu chuyện xưa về một vương tử tinh linh tịch mịch cùng một cự long bị giam cầm.

01 – 02 | 03 – 04 | 05 – 06 | 07 – 08

09 – 10 | 11 – 12 | 13 – 14 | Phiên ngoại

Hoàn.

Loading...