Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia

9710

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia

Tác giả: Dạ Du
Edit: meobeo
Thể loại: Trọng sinh, 1×1, cường cường.
Nội dung chính: mạt thế trọng sinh, tùy thân không gian.
Nhân vật chính: Bạch Cảnh, Tiêu Táp.
Phối hợp diễn: Hàn Diễn, Chu Tập, Vương Học Binh, Tào Lỗi và đám người liên quan.
Khác: mạt thế, tang thi, thiên tai, biến dị.

Văn Án

Tận thế diễn ra , mọi thử tan hoang điêu tàn.

Bạch Cảnh mang theo linh hồn của hắn mà trọng sinh ở thế giới khác.

Trở thành một tiểu thụ ngoan ngoãn nghe lời.

Loading...

Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu có linh hồn, có lương thực và bàn tay vàng.

Mục Lục

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5 
Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10 
Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15 
Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20
Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25 
Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30 
Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35 
Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40
Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45 
Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50 
Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55 
Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60
Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65 
Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70 
Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75 
Chương 76 – Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương 80
Chương 81 – Chương 82 – Chương 83 – Chương 84 – Chương 85 
Chương 86 – Chương 87 – Chương 88 – Chương 89 – Chương 90 
Chương 91 – Chương 92 – Chương 93 – Chương 94 – Chương 95 
Chương 96 – Chương 97 – Chương 98 – Chương 99 – Chương 100
Chương 101 – Chương 102 – Chương 103 – Chương 104 – Chương 105 
Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110 
Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115 
Chương 116 – Chương 117 – Chương 118 – Chương 119 – Chương 120
Chương 121 – Chương 122 – Chương 123 – Chương 124 – Chương 125 
Chương 126 – Chương 127 – Chương 128 – Chương 129 – Chương 130

Phiên Ngoại

Chương 131 – Chương 132 – Chương 133

Hoàn

Loading...