Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh

8619

Tác giả:Lại Đắc Phi Mã Giáp
Nguồn:hanhiblog.wordpress.com
Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, tùy thân không gian.
Editor và Chỉnh lỗi chính tả: Hai trái chuối.

Văn án

Ngày 4 tháng 1 năm 2017, là năm bắt đầu xảy ra mạt thế nhưng so với lời tiên trì thì đã đến muộn hơn 4 năm

TToàn Hiểu Vũ bị người mình yêu phản bội vào trước khi mạt thể xảy ra một ngày đã vậy trong người không còn một đồng xu lại bị đuổi ra khỏi nhà không chốn nương thân.

Giãy giụa sinh tồn trong mạt thế ba năm, lại gặp phải tra nam thủ đoạn thâm độc, bị đẩy vào đám tang thi……

Toàn Hiểu Vũ vốn phải chết nhưng lại bất ngờ trở về thời điểm trước lúc mạt thế đến.

Loading...

Mang theo ký ức kiếp trước, đại nam hài có chút tự bế trong cuộc đời mới, chậm rãi có được những cuộc gặp gỡ và lựa chọn mới.

Ngoài ý muốn có được năng lực cùng bảo bối, kết giao bạn bè, ái tình chân thành, huyết tinh, âm mưu, nhân tính lạnh nhạt.

Xem nhân vật chính đánh quái thăng cấp, giữa mạt thế sống cuộc sống

Mục Lục

☆Chương 1☆Chương 2☆Chương 3☆Chương 4☆Chương 5☆ Chương 6☆

☆Chương 7☆Chương 8☆Chương 9☆

☆Chương 10☆Chương 11☆Chương 12☆Chương 13☆Chương 14☆ Chương 15☆

☆Chương 16☆Chương 17☆Chương 18☆

☆Chương 19☆Chương 20☆Chương 21☆Chương 22☆Chương 23☆ Chương 24☆

☆Chương 25☆Chương 26☆Chương 27☆

☆Chương 28☆Chương 29☆Chương 30☆Chương 31☆Chương 32☆Chương 33☆

☆Chương 34☆Chương 35☆Chương 36☆

☆Chương 37☆Chương 38☆Chương 39☆Chương 40☆Chương 41☆ Chương 42☆

☆Chương 43☆Chương 44☆Chương 45☆

☆Chương 46☆Chương 47☆Chương 48☆Chương 49☆Chương 50☆ Chương 51☆

☆Chương 52☆Chương 53☆Chương 54☆

☆Chương 55☆Chương 56☆Chương 57☆Chương 58☆Chương 59☆ Chương 60☆

☆Chương 61☆Chương 62☆Chương 63☆

☆Chương 64☆Chương 65☆Chương 66☆Chương 67☆Chương 68☆ Chương 69☆

☆Chương 70☆Chương 71☆Chương 72☆

☆Chương 73☆Chương 74☆Chương 75☆Chương 76☆Chương 77☆ Chương 78☆

☆Chương 79☆Chương 80☆Chương 81☆

☆Chương 82☆Chương 83☆Chương 84☆Chương 85☆Chương 86☆ Chương 87☆

☆Chương 88☆Chương 89☆Chương 90☆

☆Chương 91☆Chương 92☆Chương 93☆Chương 94☆Chương 95☆ Chương 96☆

☆Chương 97☆Chương 98☆Chương 99☆

☆Chương 100☆Chương 101☆Chương 102☆Chương 103☆Chương 104☆Chương 105☆

☆Chương 106☆Chương 107☆Chương 108☆

☆Chương 109☆Chương 110☆Chương 111☆Chương 112☆Chương 113☆ Chương 114☆

☆Chương 115☆Chương 116☆Chương 117☆

☆Chương 118☆Chương 119☆Chương 120☆Chương 121☆Chương 122☆ Chương 123☆

☆Chương 124☆Chương 125☆ Chương 126☆

☆Chương 127☆Chương 128☆Chương 129☆Chương 130☆Chương 131☆ Chương 132☆

☆Chương 133☆Chương 134☆ Chương 135☆

☆Chương 136☆Chương 137☆ Chương 138☆Chương 139☆Chương 140☆ Chương 141☆

☆Chương 142☆Chương 143☆Chương 144☆

☆Chương 145☆Chương 146☆Chương 147☆

Toàn Văn Hoàn