Mưu đồ đã lâu

1267

Tác giả:Quyền Vô Tri
Thể loại:Khoa Huyễn, H văn, ABO, Đam Mỹ
Edit: Fank
Nguồn:wordpress.com/view/nhanchisotinhcakhia.home.blog,wattpad.com/user/cakhiateam

Văn án

tâm cơ A x bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong ngoan ngoãn O

Hừm. Bạn yêu thầm một ai đó, cứ nghĩ là một tình yêu thầm kín, tự mình ngọt ngào, tự mình dằn vặt, ai ngờ người kia đã sớm biết cái gọi là “bí mật” này…

1. Có phần chú ý, sẽ được giải thích

2. Không sinh tử, ABO nhưng không sinh con.

Loading...

3. Hành văn XXS, phi logic, không hướng đến hiện thực.

4. Nếu nghỉ hay có chuyện xảy ra sẽ thông báo trên Weibo (?)

Nếu không phiền thì hãy nhấn để thu nhập sao biển (?), cúi đầu.

Mục Lục

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21

HOÀN