Nam vu

3222

Tác giả: Lai Tự Viễn Phương
Thể loại: Xuyên việt thời không, thiên chi kiều tử, dị thế đại lục, cường thủ hào đoạt, 1×1, HE.
Nhân vật: Hà Ninh, Mudy | Kony, Sekurus
Chuyển ngữ: Light-Raito (Huyết Phong – Light)

Văn án

Từ khi bị sét đánh tới đại lục dị thế, Hà Ninh đã thấu hiểu được một đạo lý, không có xui xẻo nhất, chỉ có càng xui xẻo.

Một khi xuyên liền tung hoành ngang ngược, thuần túy là nằm mơ giữa ban ngày.

Nếu không muốn tiếp tục gặp xui, chỉ có thể tự phấn đấu cứu mình.

Bước đầu tiên, là từ kế thừa sự nghiệp tiền bối, bắt đầu phong kiến mê tín…

Mục lục

1-2 // 3-4 // 5-6 // 7-8 // 9-10
11-12 // 13-14 // 15-16 // 17-18 // 19-20
21-22 // 23-24 // 25-26 // 27-28 // 29-30
31-32 // 33-34 // 35-36 // 37-38 // 39-40
41-42 // 43-44 // 45-46 // 47-48 // 49-50
51-52 // 53-54 // 55-56 // 57-58 // 59-60
61-62 // 63-64 // 65-66 // 67-68 // 69-70
71-72 // 73-74 // 75-76

Hết