Phồn hoa ánh tình không

1517

Tác giả: Tô Du Bính
Thể loại: cổ đại, giang hồ, võ hiệp, hài
Dịch: QT
Tình trạng bản gốc: hoàn (27 chương + 1 phiên ngoại)
Tình trạng edit: Hoàn

oOo Văn án oOo

Chưởng môn Cửu Hoa phái ly kỳ bỏ mạng.

Hung thủ bí ẩn.

Chức vị chưởng môn bỏ trống.

Cuối cùng ai mới là người cười, gạt bỏ mây đen nhìn trời quang.

Loading...

************* oOo Mục lục oOo *************

Tiết tử

*

Chân hung vị minh (hung phạm không rõ)

Nhất–Nhị–Tam–Tứ–Ngũ–Lục-Thất–Bát–Cửu

Chân tướng vị minh (sự thật không rõ)

Nhất–Nhị–Tam–Tứ–Ngũ–Lục-Thất–Bát–Cửu

Chân tình vị minh (Chân tình không rõ

Nhất-Nhị-Tam-Tứ-Ngũ-Lục-Thất-Bá-Cửu

Chính văn hoàn

Phiên ngoại

Tin đồn ở Cửu Hoa

Toàn văn hoàn