Phòng thí nghiệm

2012

Tên gốc: 实验室
Tác giả: Vân Thành Jun
Nguồn: jjwxc.com
Nguồn edit: tho97.wordpress.com
Edit: Thỏ – 兔
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, tương lai, niên hạ, cường cường, HE
Độ dài: 14 chương

Giới thiệu

Nhân viên nghiên cứu và tiểu quái vật của anh.

Quét bom: Chiếm hữu bán manh người nhân tạo công x lãnh đạm mặt than nghiên cứu viên thụ.

Công yêu thụ, vì thụ mà tồn tại.

Mục lục

001 – 002 | 003 | 004 | 005

Loading...

006 – 007 | 008 – 009 | 010

011 | 012 | 013 | 014

Hết.