Quân quy hà độ

6427

Author: 青曦D_空执念
( Chịu . Hình như gọi là Thanh hi )
Pairing: Miêu – Thử ( Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường )
Gernre : Cổ trang – giang hồ , nhất công nhất thụ , ngược , nam nam sinh tử , H* ( Rape ) , ….
Độ dài : + Bản gốc : Chưa hoàn — Tác giả mới viết được có ba phần .
Phần 1 : Vô đề
Phần 2 : Vong Giả Dạ
Phần 3 : Thiên Bất Lượng
Rating : M
Edit : Leena- chan

Phần 1 : Vô Đề

Sumary

Chi nhất

Chi Nhị

Chi Tam

Loading...

Chi Tứ

ThượngTrungHạ

Chi Ngũ

Hoàn